Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Yük gömrük bəyannaməsi və onun tətbiqi xüsusiyyətləri

I Fəsil: Gömrük rəsmiləşdirilməsi və onun əsas xüsusiyyətləri:
1.1 Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri.
1.2 Gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçrilməsinin qaydaları.
1.3 Müxtəlif gömrük proseduraları şəraitində gömrük rəsmiləşdirilməsi.

II Fəsil: Bəyanetmə və onun formaları:
2.1 Bəyanetmənin gömrük rəsmiləşdirilməsində rolu.
2.2 Yük Gömrük Bəyannaməsinin doldurulması qaydası.
2.3 Müxtəlif nəqliyyat vastələri üzrə malların dəyərləndirilməsi qaydalası.

III Fəsil: Yük Gömrük Bəyannaməsinin tətbiqi xüsusiyyətləri:
3.1 Azərbaycan Respublikasında gömrük rəsmiləşdirilməsi, tətbiqi xüsusiyyətləri.
3.2 Gömrük rəsmiləşdirilməsinin sahəsində beynəlxalq təcrübə və onun öyrənilməsinin əhəmiyyəti. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin təkminləşdirilməsinin öyrənilməsi.

Yük gömrük bəyannaməsi və onun tətbiqi xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 70 səhifə
Ölçüsü: 785 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 328
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 20.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018
Yük gömrük bəyannaməsi və onun tətbiqi xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 235 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 328
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 20.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018