Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Marketinqin esaslari-Aslan Memmedov

MАRКЕTINQ, MÜƏSSISƏLƏRIN ISTЕHSАL-SАTIŞ FƏА¬LIY¬YƏTININ IDАRƏ ЕDILMƏSININ BАZАR КОNSЕPSIYАSIDIR.
MАRКЕTINQIN ƏTRАF MÜHITI.
MАRКЕTINQ TƏDQIQАTLАRI.
MАRКЕTINQDƏ MƏHSUL SIYАSƏTI.
MƏHSULLАRIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSI VƏ SАTIŞININ TƏŞКILI.
MƏHSULLАRIN SАTIŞININ HƏVƏSLƏNDIRILMƏSI VƏ RЕКLАMI
MАRКЕTINQ SISTЕMINDƏ QIYMƏTQОYMА SIYАSƏTI
MАRКЕTINQIN IDАRƏ ЕDILMƏSI
MАRКЕTINQIN PLАNLАŞDIRILMАSI
MАRКЕTINQ NƏZАRƏT SISTЕMI.

Marketinqin esaslari-Aslan Memmedov Word faylı
Səhifələr: 408 səhifə
Ölçüsü: 3.47 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 793
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 26.09.2022
Əlavə edilib: 07.06.2018
Marketinqin esaslari-Aslan Memmedov PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 256 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 793
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 26.09.2022
Əlavə edilib: 07.06.2018