Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Struktur siyaseti

DÖVLƏTİN STRUKTUR SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASININ METODOLOJİ ƏSASLARI.
İqtisadiyyatın strukturunun ümumi xarakteristikası və onun elementləri.
İqtisadiyyatın strukturunun dəyişilməsini şərtləndirən amillər.
Dövlətin struktur siyasəti və onun alətləri.
Milli iqtisadiyyatın xarakterinə struktur siyasətin təsiri.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏTİN STRUKTUR SİYASƏTİNİN REALLAŞMASININ NORMATİV HÜQUQİ MEXANİZMİ.
Struktur siyasətinin reallaşmasında istifadə edilən hüquqi formalar.
Struktur dəyişikliklərinin reallaşması mexanizminin formalaşmasını təmin edən dövlət orqanları sistemi.
İqtisadi inteqrasiya şəraitində iqtisadi strukturun formalaşmasına təsirlər.

Struktur siyaseti Word faylı
Səhifələr: 67 səhifə
Ölçüsü: 131 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 230
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018
Struktur siyaseti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 230
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018