Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisə maliyyəsinin idarəedilməsinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi yollari

MÜƏSSİSƏ MALİYYƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ MAHİYYƏTİ VƏ FUNKSİYALARI.
Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olunma mexanizmi.
Müəssə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları.
Müəssisədə investisiya qoyuluşlarının sosial-iqtisadi məzmunu və maliyyələşmə mənbələri.

MÜƏSSİSƏ MALİYYƏSİNİN TƏŞKİLİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ.
Müəssisənin maliyyə resurslarından səmərəli istifadə istiqamətləri.
Müəssisədə maliyyənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi yolları.

Müəssisə maliyyəsinin idarəedilməsinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi yollari Word faylı
Səhifələr: 49 səhifə
Ölçüsü: 208 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 142
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 25.10.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018
Müəssisə maliyyəsinin idarəedilməsinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi yollari PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 188 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 142
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 25.10.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018