Menu

Daxil olun Qeydiyyat

RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNMUŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ ARTIRILMASI ÜÇÜN İXRAC PROSEDURLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının və ixracının təkmilləşdirilməsinin nəzəri məsələləri.
Kənd təsərrüfatında istehsal potensialından istifadə, ixrac potensialının mövcud vəziyyəti və onun yüksəldilməsi yolları.

RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNMUŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ ARTIRILMASI ÜÇÜN İXRAC PROSEDURLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ Word faylı
Səhifələr: 78 səhifə
Ölçüsü: 132 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 189
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 15.10.2021
Əlavə edilib: 24.06.2018
RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNMUŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ ARTIRILMASI ÜÇÜN İXRAC PROSEDURLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 184 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 189
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 15.10.2021
Əlavə edilib: 24.06.2018