Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müasir şəraitdə A.R.-nın dövlət büdcə xərclərinin effektivliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi.

DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN NƏZƏRİ VƏ HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT BÜDCƏ XƏRCLƏRİNİN TƏHLİL QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Müasir şəraitdə A.R.-nın dövlət büdcə xərclərinin effektivliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi. Word faylı
Səhifələr: 76 səhifə
Ölçüsü: 14.39 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 306
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 24.06.2018
Müasir şəraitdə A.R.-nın dövlət büdcə xərclərinin effektivliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 167 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 306
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 24.06.2018