Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanın gömrük - tarif siyasətinin əsas xüsusiyyətləri

I Fəsil. Gömrük tarif-tənzimlənməsi – gömrük siyasətinin mühüm elementi kimi.
1.1 Gömrük siyasəti, əsas istiqamətləri.
1.2 Xarici ticarətin gömrük- tarif tənzimlənməsinə nəzəri yanaşmalar.
1.3 Gömrük tariflərinin müəyyən edilməsinin əsas prinsipləri.

II Fəsil. Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin xüsusiyyətləri.
2.1 Azərbaycanda gömrük tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri.
2.2 Azərbaycanda gömrük tarifləri, xarakterik xüsusiyyətləri.
2.3 Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin təkmilləşməsi istiqamətləri.

Azərbaycanın gömrük - tarif siyasətinin əsas xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 76 səhifə
Ölçüsü: 220 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 149
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2021
Əlavə edilib: 26.06.2018
Azərbaycanın gömrük - tarif siyasətinin əsas xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 221 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 149
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2021
Əlavə edilib: 26.06.2018