Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnflyasiya, onun törəmə səbəbləri və antiinflyasiya tədbirləri

Müasir inflyasiyanın xüsusiyyətləri. Pul tədavülünün sabitləşdirilməsi metodları. Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsinin müəyyən edilmə mexanizmi və həddi.

İnflyasiya, onun törəmə səbəbləri və antiinflyasiya tədbirləri Word faylı
Səhifələr: 66 səhifə
Ölçüsü: 115 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 30.11.2022
Əlavə edilib: 11.05.2018
İnflyasiya, onun törəmə səbəbləri və antiinflyasiya tədbirləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 180 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 30.11.2022
Əlavə edilib: 11.05.2018