Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisənin marketinq fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi (İnternet nümunəsində)

Marketinq fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarının yeri və rolu. İşgüzar fəaliyyətin reallaşdırılmasında internet resurslarının rolu. İnternet marketinqin aləti kimi. İnternet marketinqin strukturu və onu təşkili məsələləri. Azərbaycan müəssisələrində internet marketinqin tətbiqinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi yolları. Azərbaycan müəssisələrinin marketinq fəaliyyətində internet texnologiyalarının tətbiqinin müasir vəziyyəti. Azərbaycan müəssisələrində internet marketinqin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi. İnternet marketinqin yeni strategiyaları.

Müəssisənin marketinq fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi (İnternet nümunəsində) Word faylı
Səhifələr: 56 səhifə
Ölçüsü: 135 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 98
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2022
Əlavə edilib: 11.05.2018
Müəssisənin marketinq fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi (İnternet nümunəsində) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 317 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 98
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2022
Əlavə edilib: 11.05.2018