Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanın regional inteqrasiya prosseslərində iştirakı və prespektiləri

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə inteqrasiya prosesləri
İnteqrasiya proseslərinin nəzəri-metodoloji əsasları
Müasir regionalizmin təkamülü
Azərbaycanın regional iqtisadi inteqrasiya prosesində iştirakının təhlili
Azərbaycanın MDB çərçivəsində əməkdaşlığı
Azərbaycanın GUAM, İƏT, QDİƏT ilə münasibətləri
Azərbaycanın inteqrasiya proseslərində iştirakının perspektivləri
Gömrük ittifaqı və Avropa ittifaqı dilemması
İnteqrasiya proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları.

Azərbaycanın regional inteqrasiya prosseslərində iştirakı və prespektiləri Word faylı
Səhifələr: 53 səhifə
Ölçüsü: 247 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 159
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018
Azərbaycanın regional inteqrasiya prosseslərində iştirakı və prespektiləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 145 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 159
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018