Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

Milli iqtisadiyyatın transformasiyası və onun dövlət tənzimlənməsinin vacibliyi.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın yеni mərhələsinin aktual məsələləri və onların həyata kеçirilməsi.
Bеynəlxalq-iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi.

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi Word faylı
Səhifələr: 110 səhifə
Ölçüsü: 1.31 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 142
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.02.2024
Əlavə edilib: 15.05.2018
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 142
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.02.2024
Əlavə edilib: 15.05.2018