Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Innovasiyalı idarə etmənin Azərbaycan iqtisadiyyatindaki müasir xüsusiyyətləri

FƏSİL I. İnnovasiyalı idarəetmə və onun xüsusiyyətləri
1.1. İnnovasiya anlayışı
1.2 İnnovasiyalı idarəetmənin mahiyyəti, onun məqsəd və vəzifələri, əsas funksiyaları
1.3. İnnovasiya menecmentinin təşkilati formaları

FƏSİL II. İnnovasiyalı idarəetmənin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı müasir xüsusiyyətləri
2.1 Milli innovasiya sisteminin yaradılmasının zəruriliyi
2.2 Müxtəlif şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı innovasiya fəaliyyətləri
2.3. Milli innovasiya sisteminin yaradılmasında xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə

FƏSİL III. İnnovasiyalı idarəetmənin effektivliyini artırma istiqamətləri
3.1 İnnovasiya sahəsində həyata keçirilməli olan tədbirlər
3.2 Azərbaycanın kimya və neft-kimya sənayesində investisiya-innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətləri
3.3 Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi stimullaşdırılması və onun istehsal güclərinin effektivliyinin yüksəldilməsinə təsiri

Innovasiyalı idarə etmənin Azərbaycan iqtisadiyyatindaki müasir xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 61 səhifə
Ölçüsü: 161 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 530
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 09.08.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018
Innovasiyalı idarə etmənin Azərbaycan iqtisadiyyatindaki müasir xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 131 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 530
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 09.08.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018