Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdirilməsinin iqtisadi əsasları

Fəsil I. Dünya iqtisadiyyatında telekommunikasiya xidmətləri
1.1. Telekommunikasiya haqqında
1.2. Telekommunikasiyanın dünya iqtisadiyyatındaki yeri və əhəmiyyəti
1.3. Telekommunikasiya dünya bazarında

Fəsil II. Azərbaycanda telekommunikasiya sektoru
2.1. Telekommunikasiyanın infrastrukturu
2.2. Telekommunikasiya sektorunun inkişafının iqtisadi-sosial nəticələri

Telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdirilməsinin iqtisadi əsasları Word faylı
Səhifələr: 69 səhifə
Ölçüsü: 2.49 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 740
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 07.08.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018
Telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdirilməsinin iqtisadi əsasları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 216 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 740
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 07.08.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018