Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnsan davranışlarının iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə təsiri

Buraxılış işi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə klassik və neoklassik iqtisadiyyatda qərarvermə prosesində əsas qəbul edilmiş rasional iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri tarixi şərait və təsirlər əsasında təhlil edilib. Müasir davranış iqtisadiyyatının formalaşmasında klassik və neoklassik iqtisadçıların nəzəriyyələri araşdırılaraq davranış iqtisadiyyatının qısa tarixinə baxılmışdır. İkinci hissədə qəraralma prosesi insanın rasionallığı da daxil olmaqla ümumi quruluşu əsasında əsaslandırılmış, irrasional qərarların iqtisadi subyektlərə necə təsir etməsi analiz edilmişdir. Həmçinin davranış iqtisadiyyatı və rasional iqtisadiyyatın əsas prinsipləri qarşılıqlı olaraq riyazi əsaslarla fərqləndirilmişdir. Daha sonra irrasional davranışa səbəb olan xüsusiyyətlər izah edilmişdir. Bu xüsusiyyətlərin təsiri 2008-ci il maliyyə böhranı əsasında təhlil edilmişdir və liberal paternalizm anlayışına baxılmışdır.

İnsan davranışlarının iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə təsiri Word faylı
Səhifələr: 53 səhifə
Ölçüsü: 1 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 544
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 04.08.2022
Əlavə edilib: 25.07.2019
İnsan davranışlarının iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə təsiri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 417 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 544
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 04.08.2022
Əlavə edilib: 25.07.2019