Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin inkişafının əsas istiqamətləri

Aqrar sahə milli iqtisadiyyatın mühüm tərkib hissələrindən biri kimi istər ölkənin ərzaq təminatı və təhlükəsizliyinin ödənilməsində, istərsə də regionların sosial-iqtisadi inişafında olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan da, aqrar sahədə mövcud potensial imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə olunması, aqrar təyinatlı təbii-iqtisadi resurs ehtiyatlarının tam və səmərəli şəkildə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması xüsusi aktuallıq kəsb edir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində olduğu kimi, aqrar sahədə də birgə məqsədlərin həyata keçirilməsi, daha uğurlu nəticələrin əldə olunması ən mükəmməl səviyyədə öz həllini iştirakçıların səmərəli əməkdaşlığına və ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin resurlarının könüllü birləşdirilməsinə əsaslanan kooperasiya əlaqələrinin qurulması ilə tapır. Ona görə ki, kooperasiyaya əsaslanan iqtisadi inteqrasiya və əlaqələr aqrar sahədə məhsul istehsalı, tədarükü, emalı, saxlanması və istehlakçılara çatdırılması istiqamətində iqtisadi fəaliyyətin,sahədaxili bölmələrin bir-birinə yaxınlaşması, uzlaşdırılması, həmçinin bir-birinə istehsal və iqtisadi cəhətdən uyğunlaşması prosesidir.

Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin inkişafının əsas istiqamətləri Word faylı
Səhifələr: 37 səhifə
Ölçüsü: 135 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 191
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2021
Əlavə edilib: 06.11.2019
Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin inkişafının əsas istiqamətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 195 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 191
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2021
Əlavə edilib: 06.11.2019

Referatı göndərən