Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Makroiqtisadiyyat ( muhazireler toplusu)

Ümumi tələb və təklif. Makroiqtisadi tarazlıq.
Təkrar istehsal.
İqtisadi artım və səmərəlilik.
Ümumi milli məhsul və milli gəlir.
Gəlirlərin formalaşması və bölgüsü
Büdcə və vergilər
Kredit sistemi və banklar
İnflyasiya və onun aradan qaldırılması yolları.
Məşğulluq və işsizlik.
Makroiqtisadi qeyri- sabitlik. İqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi.
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.
Dünya iqtisadiyyatının formalaşması və beynəlxalq bazar.
Dünya ticarəti və tədiyyə balansı.
Beynəlxalq valyuta münasibətləri.
Qlobal iqtisadi problemlər.

Makroiqtisadiyyat (	muhazireler toplusu) Word faylı
Səhifələr: 174 səhifə
Ölçüsü: 327 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 203
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 23.10.2021
Əlavə edilib: 21.05.2018
Makroiqtisadiyyat (	muhazireler toplusu) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 145 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 203
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 23.10.2021
Əlavə edilib: 21.05.2018