Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İNGİLİS DİLİ FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ

Frazeologizmlərin öyrənilməsi tarixi.
Frazeologizmlərin mahiyyəti.
Alınma frazeologizmlər.
İngilis dili frazeologizmlərinin azərbaycan dilinə tərcüməsi.

İNGİLİS DİLİ FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ Word faylı
Səhifələr: 55 səhifə
Ölçüsü: 92 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 336
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 22.07.2021
Əlavə edilib: 08.05.2018
İNGİLİS DİLİ FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 90 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 336
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 22.07.2021
Əlavə edilib: 08.05.2018