Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası

Görülən disertasiya işində xam nefti mineral duzlardan təbii sorbentlərlə dehidrator qurğusundan təxminən 1,5 dəfə yaxşı təmizləmək münkün olmuşdur. Xam neftlə birlikdə çıxan lay suyunda olan radionuklidlərin qatılığı çox az (10 pq/l intervalında) olması səbəbindən qamma-spektrometrik üsulla onları birbaşa təyin etmək olmur. Bu səbəbdən lay suyunda radionuklidləri qatılaşdırmaq üçün selektiv sorbent sintez edilmiş və bu sorbentin yüksək sorbsiya göstəricilərinə malik olaması göstərilmişdir. Bu sorbent vasitəsilə lay suyunda 226Ra ionunun 10 fq/l qatılığını təyin etmək münkün olmuşdur.
Dissertasiya işi 74 səhvə olmaqla 6 fəsildən ibarətdir.

Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası Word faylı
Səhifələr: 75 səhifə
Ölçüsü: 988 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 430
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.09.2021
Əlavə edilib: 15.05.2018
Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 163 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 430
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.09.2021
Əlavə edilib: 15.05.2018