Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Maliyyə ehtiyatları və onların sosial iqtisadi inkişafa təsiri.

Maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması və onların sosial – iqtisadi inkişafa təsiri imkanları.
Maliyyə ehtiyyatlarının məzmunu və mövcud vəziyyəti.
Maliyyə ehtiyyatlarından istifadə və onun iqtisadiyyatın inkişafına təsirinin artırılması yolları
Dövlət maliyyə tənzimlənməsi və maliyyə ehtiyyatlarının həcminin artırılmasının əsas amilləri.

Maliyyə siyasətinin sosial – iqtisadi inkişafa təsiri.
Aparılan maliyyə siyasəti sosial iqtisadi inkişafı tənzimləyən başlıca amildir.
Azərbaycan respublikasında pul – kredti siyasəti və onun iqtisadi inkişafda rolu.
Maliyyə siyasətində dövlətin prioritet vəzifələri

Mövcud iqtisadi şəraitdə maliyyə ehtiyyatları və maliyyə - büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri.
Büdcə xərclərinin formalaşdırılması xüsusiyyətləri və büdcə proqnozlaşdırılmasının təkminləşdirilməsi.
Maliyyə nəzarəti və maliyyə nəzarətinin müasir dövrdə fəaliyyət prinsipləri.
Maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması şəraitində perespektiv maliyyə - büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri.

Maliyyə ehtiyatları və onların sosial iqtisadi inkişafa təsiri. Word faylı
Səhifələr: 86 səhifə
Ölçüsü: 325 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 07.06.2018
Maliyyə ehtiyatları və onların sosial iqtisadi inkişafa təsiri. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 238 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 07.06.2018