Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan Respublikasında bank məhsulları və xidmətləri bazarı

Bank məhsulları və xidmətləri bazarının ümumi xarakteristikası
Bank məhsulları və xidmətləri anlayışı və mahiyyəti.
Bank məhsulları və xidmətlərinin təsnifatı.
Bank məhsulları və xidmətlərinin keyfiyyəti və onun idarə edilməsi.

Azərbaycan Respublikasında bank məhsulları və xidmətləri bazarının inkişaf istiqamətləri və təhlili
AR banklarının məhsul və xidmətləri.
AR bank məhsulları və xidmətləri bazarının inkişaf istiqamətləri.
AR banklarının müştəriyə təklif etdiyi bank məhsul və xidmətlərinin müqayisəli təhlili.

Azərbaycan Respublikasında bank məhsulları və xidmətləri bazarı Word faylı
Səhifələr: 71 səhifə
Ölçüsü: 284 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 94
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 03.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Azərbaycan Respublikasında bank məhsulları və xidmətləri bazarı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 134 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 94
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 03.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018