Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, onun təşkili prinsipləri

DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ MƏZMUNU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
- Dövlət büdcəsinin zəruriliyi və iqtisadi məzmunu
- Büdcə sisteminin təşkili prinsipləri
GƏLİRLƏRİN BÜDCƏLƏR ARASINDA BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ BÜDCƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ METODLARI
- Gəlirin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
- Xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
YERLİ BÜDCƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
- Yerli büdcələrin gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi
- Büdcələrin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, onun təşkili prinsipləri Word faylı
Səhifələr: 29 səhifə
Ölçüsü: 84 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Son yüklənmə tarixi: 18.04.2020
Əlavə edilib: 21.06.2018
Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, onun təşkili prinsipləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 309 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Son yüklənmə tarixi: 18.04.2020
Əlavə edilib: 21.06.2018