Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlət maliyyəsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti

Dövlətin maliyyə sisteminin səmərəliliyinin artırılması yolları Dövlət maliyyəsinin nəzəri və metodoloji əsasları Müasir dövrdə dövlət maliyyəsinin əsas problemləri və onların qiymətləndirilməsi

Dövlət maliyyəsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti Word faylı
Səhifələr: 105 səhifə
Ölçüsü: 2.18 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 87
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2020
Əlavə edilib: 11.07.2018
Dövlət maliyyəsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 155 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 87
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2020
Əlavə edilib: 11.07.2018