Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan Respublikasında tikinti setkorunun inkişafının müasir xüsusiyyətləri

Fəsil I. Tikinti sektorunun ölkənin iqtisadi inkişaf sistemində rolu
1.1. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə tikinti sektorunun qarşısında duran əsas vəzifələr.
1.2. Tikinti sektorunun texniki-iqtisadi xüsusiyyətlərinə təsir edən amillər.
1.3. Tikinti sektorunda müqavilə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
Fəsil II. Müasir iqtisadi şəraitdə tikinti sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları
2.1. Tikinti sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyəti, təşkilati-hüquqi əsasları.
2.2. Tikinti sektorunda xüsusi və kollektiv biznesin forma və metodları
2.3 Tikinti sektorunda rəqabətlilik, antiinhisar tənzimləmə və lizinqin istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri.

Azərbaycan Respublikasında tikinti setkorunun inkişafının müasir xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 69 səhifə
Ölçüsü: 208 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 111
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018
Azərbaycan Respublikasında tikinti setkorunun inkişafının müasir xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 111
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018