Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri

Bazar iqtisadiyyatı şəraitinde mühasibat uçotunun formalaşmasının əsas
prinsipləri.
Azərbaycanda mühasibat uçotunun əsas konsepsiysı, Uçot siyasətinin formalaşmasının prinsipləri, Muhasibat informasiyaları və istehlakçılar üçün onun əhəmiyyəti, Beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq Azərbaycan hesbatlarının transformasiyasının əsas prinsipləri.
Azərbaycanda mühasibat uçotunun təşkilinin metodoloji və metodiki əsasları.
Mühasibat uçotunun metodoloji əsasları, Mühasibat uçotunun metodiki əsasları, Mühasibat uçotunun əsas elementləri kimi maliyyə və idarəetmə uçotunun oxşar
və fərqli cəhətlərinin səciyyələndirilməsi, Mühasibat (maliyyə) uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinin əsas şərtləri və prinsipləri.

Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri Word faylı
Səhifələr: 112 səhifə
Ölçüsü: 130 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 354
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2022
Əlavə edilib: 08.05.2018
Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 87 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 354
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2022
Əlavə edilib: 08.05.2018