Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İstehsal resurslarının uçotu və təhlili ( istehsalat təcrübəsi üzrə)

I Fəsil. İstehsal resursları haqqında anlayış,onların təsnifatı və uçotunun vəzifələri
1.1. İstehsal resursları haqqında anlayış və onun uçotunun vəzifələri
1.2. İstehsal resurslarının təsnifatı və qiymətləndirilməsi
II Fəsil.İstehsal resurslarının uçotunun təşkili və sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
2.1. İstehsal resurslarının hərəkətinin sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
2.2. İstehsal resurslarının anbarlarda uçotu və onun mühasibatlıqdakı uçotla əlaqəsi
2.3. İstehsal resurslarının sintetik uçotunun təşkili
2.4. İstehsalat resurslarının daxil olmasının və istehsal ehtiyatlarına görə hesablaşmaların uçotu
2.5. İstehsal resursları ehtiyatlarının sərf olunmasının uçotu
2.6. İstehsal resursları ehtiyatlarının inventarizasiyası və yenidən qiymətləndirilməsi
III Fəsil. İstehsal resurslarından istifadənin təhlili.
3.1. İstehsal resurslarından istifadənin təhlili
3.2. İstehsal resurslarından istifadənin təhlilinin təkmilləşdirilməsi problemləri

İstehsal resurslarının uçotu və təhlili ( istehsalat təcrübəsi üzrə) Word faylı
Səhifələr: 94 səhifə
Ölçüsü: 206 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 308
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 18.05.2022
Əlavə edilib: 19.07.2018
İstehsal resurslarının uçotu və təhlili ( istehsalat təcrübəsi üzrə) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 165 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 308
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 18.05.2022
Əlavə edilib: 19.07.2018