Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsi

1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları
2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
3. Məhsulların, iş və xidmətlərin satışı üzrə ümumi qaydalar
3.1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının, iş və xidmətlərin satışının təşkili
3.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının, iş və xidmətlərin satış qiyməti, onun müəyyən olunmuş qaydası və tətbiqi
3.3. Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotu
3.4. Kommersiya xərclərinin uçotu
3.5. 601 N-li Məhsul (iş, xidmət) satışı hesabının bağlanması
4. Məhsul (iş və xidmət) satışının uçotunun təkmilləşdirilməsi

Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotu və onun  təkmilləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 38 səhifə
Ölçüsü: 60 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 261
Bu ay yüklənmə sayı: 22
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2022
Əlavə edilib: 31.07.2018
Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotu və onun  təkmilləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 174 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 261
Bu ay yüklənmə sayı: 22
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2022
Əlavə edilib: 31.07.2018