Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Pul vəsaitlərinin uçotu və onun təkmilləşdirilməsi (Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə Stansiyasının misalında)

1. Nəzəri metodoloji əsaslar
2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
3. Pul vəsaitlərinin uçotu
3.1. Pul vəsaitləri uçotunun düzgün təşkilinin əhəmiyyəti
3.2. Kassa əməliyyatlarının uçotu
3.3. Bankdakı hesablarda pul vəsaitlərinin uçotu
3.3.1. Hesablaşma hesabında pul vəsaitlərinin uçotu
3.3.2. Valyuta hesabında pul vəsaitlərinin uçotu
3.3.3. Banklarda olan xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin uçotu
3.3.4. Sair pul vəsaiti hesablarının uçotu
4. Pul vəsaitləri uçotunun təkmilləşdirilməsi

Pul vəsaitlərinin uçotu və onun təkmilləşdirilməsi (Tərtər  rayonunun Bölgə Təcrübə Stansiyasının misalında) Word faylı
Səhifələr: 46 səhifə
Ölçüsü: 97 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 695
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 07.12.2021
Əlavə edilib: 31.07.2018
Pul vəsaitlərinin uçotu və onun təkmilləşdirilməsi (Tərtər  rayonunun Bölgə Təcrübə Stansiyasının misalında) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 151 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 695
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 07.12.2021
Əlavə edilib: 31.07.2018