Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasının təkmilləşdirilməsi

1. Bitkiçilik məhsullarının nəzəri-metodoloji əsasları.

2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikasl

3. Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasl

3.1. Bitkiçilikdə sintetik və analitik uçot

3.2. Dənlilər və dənli paxlalı bitki məhsullarının maya dəyəinin hesablanması

3.3. Texniki bitkilər məhsullarının maya dəyərinin hesablanmsı

3.4. Kartof, açıq torpaq tərəvəzi və bostan bitkilərinin maya dəyərinin hesablanması

3.5. Bağçılıq və yem bitkiləri məhsullrının maya dəyərinin hesablanması

4. Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmsının təkmilləşdirilməsi

Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasının təkmilləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 40 səhifə
Ölçüsü: 110 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 296
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2022
Əlavə edilib: 31.07.2018
Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasının təkmilləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 144 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 296
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2022
Əlavə edilib: 31.07.2018