Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisələrdə torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu və onların təkmilləşdirilməsi

1. Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları
2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
3. Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu
3.1. Torpaq, tikili və avadanlıqların təsnifatı
3.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların qiymətləndirilməsi
3.3. Torpaq, tikili və avadanlıqların daxil olmasının uçotu
3.4. Torpaq, tikili və avadanlıqların çıxmasının uçotu
3.5. Torpaq, tikili və avadanlıqların köhnəlməsinin uçotu
3.6. Torpaq, tikili və avadanlıqların təmirinin uçotu
4. Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotunun təkmilləşdirilməsi

Müəssisələrdə torpaq, tikili və avadanlıqların  uçotu və onların təkmilləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 37 səhifə
Ölçüsü: 74 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 69
Son yüklənmə tarixi: 23.06.2020
Əlavə edilib: 31.07.2018
Müəssisələrdə torpaq, tikili və avadanlıqların  uçotu və onların təkmilləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 69
Son yüklənmə tarixi: 23.06.2020
Əlavə edilib: 31.07.2018