Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsi

1. Bitkiçilikdə məsrəflərin, və məhsul çıxışının uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları

2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası.

3 . Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotu

3.1. .İstehsal məsrəflərin uçotu
3.2. Bitkiçilikdə məsrəflərin uçot obyektləri
3.3. Bitkiçilikdə ilk uçotun təşkili
3.4. Bitkiçilikdə sintetik və analitik uçotun təşkili

4.Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotunun təkmilləşdirilməsi

Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 38 səhifə
Ölçüsü: 76 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 363
Bu ay yüklənmə sayı: 28
Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
Əlavə edilib: 31.07.2018
Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 363
Bu ay yüklənmə sayı: 28
Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
Əlavə edilib: 31.07.2018