Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TƏLƏBƏ - GƏNCLƏRİN DİNİ İDENTİKLİYİNİN PSİXOLOJİ ƏSASLARI

İDENTİFİKASİYA ANLAYIŞINA ƏSAS PSİXOLOJİ YANAŞMALAR
- Psixologiyada identikliyin tədqiqinə əsas yanaşmalar
- E.Eriksonun identiklik nəzəriyyəsi
- İdentifikasiyanın əsas formaları (dini, milli, etnik, gender və s.)

DİNİ İDENTİFİKASİYAVƏ DİNPROBLEMİ
- Müasir Azərbaycanda dinə münasibət
- Dini identiklik, ona təsir edən faktorlar və sosial institutları

TƏLƏBƏ GƏNCLƏRDƏ DİNİ İDENTİKLİYİN-EKSPERIMENTAL PSIXOLOJİ TƏDQİQİ
- Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi
- Alınan nəticələrin təhlili

TƏLƏBƏ - GƏNCLƏRİN DİNİ İDENTİKLİYİNİN PSİXOLOJİ ƏSASLARI Word faylı
Səhifələr: 60 səhifə
Ölçüsü: 114 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 197
Bu ay yüklənmə sayı: 17
Son yüklənmə tarixi: 24.11.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018
TƏLƏBƏ - GƏNCLƏRİN DİNİ İDENTİKLİYİNİN PSİXOLOJİ ƏSASLARI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 160 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 197
Bu ay yüklənmə sayı: 17
Son yüklənmə tarixi: 24.11.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018