Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı

1. Psixologiya tarixinin öyrənilməsi.
2. Psixologiya tarixində Biheviorizm və Neobiheviorizm cərəyanları.
3. Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası.
4. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı.
5. Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları və tədqiqi problemi.
6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinin dövrləşdirilməsi, tədqiqi msələləri, problemləri və vəzifələri.
7. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında psixoloji fikrin inkişafı.

Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı Word faylı
Səhifələr: 30 səhifə
Ölçüsü: 80 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 173
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 27.11.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 148 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 173
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 27.11.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018