Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Pirsonun xi-kvadrat kriterisi

Təsadüfi kəmiyyətlər və paylanma funksiyası
Əsas anlayışlar.
Təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyasının əsas xassələri.
Təsadüfi kəmiyyətin paylanmasının sıxlıq funksiyası.
Normal paylanma qanunu.

Təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikaları
Riyazi gözləmə.
Riyazi gözləmənin xassələri.
Təsadüfi kəmiyyətlərin momentləri.Dispersiya.
Kovariasiya.
Ehtimal paylanmalarının forma və yerləşmə xarakteristikaları.

Pirson kriterisi
Empirik paylanma.
Hipotezlərin yoxlanılması. Uzlaşma kriteriləri(xi-kvadrat)
uzlaşma kriterisi.

Pirsonun xi-kvadrat kriterisi Word faylı
Səhifələr: 44 səhifə
Ölçüsü: 918 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 69
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.04.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Pirsonun xi-kvadrat kriterisi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 448 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 69
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.04.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018