Menu

Daxil olun Qeydiyyat

REQULYAR SƏRHƏD ŞƏRTLİ ŞTURM-LİUVİLL OPERATORUNUN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN TƏKRARLANMASI HAQQINDA

Köməkçi faktlar.
Məxsusi ədədlərin təkrarlanma şərti.
Xarakteristik funksiyanın sıfirlarının təkrarlanma dərəcəsi haqqında.

REQULYAR SƏRHƏD  ŞƏRTLİ ŞTURM-LİUVİLL OPERATORUNUN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN TƏKRARLANMASI HAQQINDA Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 83 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 37
Son yüklənmə tarixi: 18.07.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018
REQULYAR SƏRHƏD  ŞƏRTLİ ŞTURM-LİUVİLL OPERATORUNUN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN TƏKRARLANMASI HAQQINDA PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 363 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 37
Son yüklənmə tarixi: 18.07.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018