Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Singulyar integral tenlikler(Koşi nüvəli sinqulyar inteqral tənliyin parçada konstruktiv həll üsulu)

Sinqulyar inteqral tənliklər nəzəriyyəsindən bəzi məlumatlar.
Xarakteristik sinqulyar inteqral tənliklərlə əlaqədar olan ortoqonal çoxhədlilərin bəzi xassələri.
Sinqulyar inteqral tənliklərin parçada konstruktiv həll metodları.

Singulyar integral tenlikler(Koşi nüvəli sinqulyar inteqral tənliyin parçada konstruktiv həll üsulu) Word faylı
Səhifələr: 50 səhifə
Ölçüsü: 709 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Son yüklənmə tarixi: 30.01.2020
Əlavə edilib: 08.05.2018
Singulyar integral tenlikler(Koşi nüvəli sinqulyar inteqral tənliyin parçada konstruktiv həll üsulu) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 232 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Son yüklənmə tarixi: 30.01.2020
Əlavə edilib: 08.05.2018