Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

Qərb türkcəsi haqqında ümumi məlumat
Qərb türkcəsinin yaranması
“Keçid Dövrü” və ya Qaraxanlı dönəmində türk dili və ədəbiyyatı

Türkiyə türkcəsinin tarixi inkişaf mərhələləri
Əski Anadolu Türkcəsi
Əski Anadolu Türkcəsi dönəmi ədəbiyyatı (XIII əsr)
Əski Anadolu Türkcəsi dönəmi ədəbiyyatı (XIV-XV əsrlər)
Osmanlı Türkcəsi
Osmanlı dönəmi türk ədəbiyyatı (XV- XVI ƏSRLƏR)
Osmanlı dönəmi türk ədəbiyyatı. (XVII-XIX əsrlər)
Tənzimat fərmanının Osmanlı dili və ədəbiyyatına təsiri
Sərvəti Fünun və Fəcri Ati topluluqları
Milli Dönəm Türkiyə ədəbiyyatı. (1911-1923-cü illər) “Yeni Lisan” Hərəkatı
Cümhuriyyət Dönəmidə Türkiyə Türkcəsi
Əlifba dəyişimi
Dil İnqilabı
Günəş Dil Nəzəriyyəsi
Cümhuriyyət dönəmi Türkiyə ədəbiyyatı

TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 61 səhifə
Ölçüsü: 97 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 31.07.2021
Əlavə edilib: 07.06.2018
TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 400 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 31.07.2021
Əlavə edilib: 07.06.2018