Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI

Açar sözlər: terror, terrorizmə qarşı mübarizə, Azərbaycan Respublikasının “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” qanunu Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, “Закон Азербайджанской Республики o борьбе с терроризмом” Key words: terrorism, the fight against terrorism, "the law of Azerbaijan Republic about the fight against terrorism"

TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI Word faylı
Səhifələr: 7 səhifə
Ölçüsü: 26 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 41
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2019
Əlavə edilib: 11.06.2018
TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 185 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 41
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2019
Əlavə edilib: 11.06.2018