Menu

Daxil olun Qeydiyyat

«Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti»

OPEK çərçivəsində beynəlxalq münasibətləri analiz etmək, 70-ci illərdən müasir dövrədək neft faktorundan istifadə fonunda OPEK dövlətlərinin inkişaf istiqamətlərini müəyyən etməkdir. Daha bir aspektən - “siyasət-neft cütlüyü” aspektindən məsələyə yanaşmaq maraqlıdır, çünki bu həm regionun xarici siyasət problemləri, həm də qeyri-neft dövlətlərinin neft uğrunda mübarizəsi baxımından aktualdır.Məhz OPEK çərçivəsində neft siyasətinin xarici siyasətlə uzlaşdırılmasında müəyyən zaman kəsiyində ciddi problemlər meydana çıxmışdır. Qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələrin araşdırılmasına nail olunmuşdur: - Yaxın Şərqdəki siyasi vəziyyətə münasibətdə Qərb və OPEK dövlətlərinin mövqeyinin aydınlaşdırılması; - ABŞ başda olmaqla, Qərb dövlətlərinin neft siyasətinə müxtəlif yanaşmaların mövcudluğu; - OPEK dövlətləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin xarakteri və mahiyyətinin açılması; - Neft qiymətləri siyasətinin əhəmiyyətinin öyrənilməsi; - Dünya iqtisadi böhranının OPEK dövlətlərinə təsiri.

«Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti» Word faylı
Səhifələr: 73 səhifə
Ölçüsü: 145 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 99
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.06.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018
«Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti» PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 216 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 99
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.06.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018