Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemində prezidentlik institutunun yeri və rolu

Tədqiqat işinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemində prezidentlik institutunun yerini və rolunu təhlil etmək və qiymətləndirməkdən ibarətdir. Tədqiqatın vəzifələrinə aiddir:
- Azərbaycan Respublikasının siyasi sisteminin səciyyəvi cəhətlərini açıqlamaq;
- Prezidentin hüquqi-konstitusion statusunu, səlahiyyətlərini, digər hakimiyyət qolları ilə qarşılıqlı təsir mexanizmini göstərmək.

Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemində prezidentlik institutunun yeri və rolu Word faylı
Ölçüsü: 437 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 40
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 13.05.2022
Əlavə edilib: 18.12.2021