Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sosialogiya mühazirələri

Sosiologiyanın predmeti və tədqiqat sahəsi
Sosial qanunlar və kateqoriyalar
Mədəniyyət ictimai həyatın amili kimi
Şəxsiyyətin sosioloji konsepsiyası
İnsanın mahiyyəti anlayışı
Şəxsiyyət və onun tərkib elementləri
Şəxsiyyətin elementlərinin inteqrasiyası

Sosialogiya mühazirələri Word faylı
Səhifələr: 79 səhifə
Ölçüsü: 454 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 108
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.06.2020
Əlavə edilib: 21.05.2018
Sosialogiya mühazirələri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 204 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 108
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.06.2020
Əlavə edilib: 21.05.2018