Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sosial-mədəni xidmətlərin təşkili problemləri (turizm xəttində)

I Fəsil: Sosial-mədəni xidmətlərin tədqiqinin nəzəri-metodoloji əsasları; II Fəsil: Turizmdə sosial-mədəni xidmətlərin makrosəviyyədə təşkili və qiymtləndiilməsi; III Fəsil: Turizmdə sosial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Sosial-mədəni xidmətlərin təşkili problemləri (turizm xəttində) Word faylı
Səhifələr: 71 səhifə
Ölçüsü: 360 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 203
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 05.09.2021
Əlavə edilib: 11.07.2018
Sosial-mədəni xidmətlərin təşkili problemləri (turizm xəttində) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 157 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 203
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 05.09.2021
Əlavə edilib: 11.07.2018