Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ

SAFARİ TURLARININ TƏŞKİLİNDƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ.
Safari turlarının yaranma tarixi.
Müasir dövrdə dünya turizm sənayesində safari turlarının inkişaf vəziyyəti və perspektivi.
Foto-safari (sakit ov) konsepsiyası.
Sinqapur zooparkının "¹"¹gecə-safari"º"º konsepsiyası.

AZƏRBAYCANDA SAFARİ TURLARININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ.
Respublikamızda safari turlarının təşkilində xüsusi mühafizə edilən təbiət ərazilərinin rolu.
Milli Parkların mühüm turizm obyekti olaraq, safari turlarının həyata keçirilməsində rolu.
Dövlət Təbiət Qoruqları və Yasaqlıqlarının safari turlarının planlşdırılmasında və təşkilində rolu.
Azərbaycanda safari turlarının təşkilində marketinq strategiyası.

SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ Word faylı
Səhifələr: 65 səhifə
Ölçüsü: 2.1 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 546
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 20.09.2021
Əlavə edilib: 17.05.2018
SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 151 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 546
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 20.09.2021
Əlavə edilib: 17.05.2018