Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Strukturlaşdırılmış verilənlərin tipləri. Yazılar.

Fəsil 1. Strukturlaşdırılmış verilənlərin tipləri. Yazılar
1.1. Verilənlərin strukturları.
1.2. İstifadəçinin sadə tipləri.
1.3. Bircins strukturlu mürəkkəb verilənlər.
1.4. Qeyri-bircins strukturlu mürəkkəb verilənlər.
1.5. Göstərici.
1.6. Əlaqəli və əlaqəsiz dinamik verilənlər.

Fəsil 2. Massivlər
2.1. Massiv anlayışı.
2.2. Məsələnin qoyuluşu.

Strukturlaşdırılmış verilənlərin tipləri. Yazılar. Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 97 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 112
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 15.12.2019
Əlavə edilib: 18.05.2018
Strukturlaşdırılmış verilənlərin tipləri. Yazılar. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 163 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 112
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 15.12.2019
Əlavə edilib: 18.05.2018