Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Latın Amerikası Ölkələri

Latın Amerikasının YSÖ-inin inkişaf xarakteri (İqtisadiyyatın artımı). Latın Amerikasında inteqrasiya proseslərinin müassir strukturu
(LAFTA, ELCA, MERCOSUR, CRİCOM, CACM və b.). Latın Amerikası Ölkələrinin beynəlxalq kapital hərəkətində
yeri(kapital ixracı və idxalı). Latın Amerikası ölkələrinin əsas iqtisadi problemləri
(dövlət borcları).

Latın Amerikası Ölkələri Word faylı
Səhifələr: 42 səhifə
Ölçüsü: 181 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 133
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 08.07.2020
Əlavə edilib: 14.05.2018
Latın Amerikası Ölkələri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 155 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 133
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 08.07.2020
Əlavə edilib: 14.05.2018