Menu

Daxil olun Qeydiyyat

“Kommunikasiyada müasir meyllər, klassik yanaşma ilə modern yanaşmalarının müqayisəli təhlili”

Kommunikasiya Latıncadakı “communicatio” və qərb dillərindəki “communication” anlayışının dilimizdəki qarşılığıdır.Kommunikasiya sözünün tarixi “communis” sözündın gəlirki, bu da ümumi,ortaq deməkdir.Beləliklə kommunikasiya ümumi olaraq canlılar arasında müəyyən ümumi faktorlara əsaslanan bir sistemi ifadə edir.Bu anlayışdan yola çıxaraq kommunikasiyanən sadəcə insanları deyil,bütün canlıları əhatə etdiyini demək olar.

“Kommunikasiyada müasir meyllər, klassik yanaşma ilə modern  yanaşmalarının müqayisəli  təhlili” Word faylı
Səhifələr: 32 səhifə
Ölçüsü: 405 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 25.12.2019
Əlavə edilib: 07.08.2018
“Kommunikasiyada müasir meyllər, klassik yanaşma ilə modern  yanaşmalarının müqayisəli  təhlili” PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 213 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 25.12.2019
Əlavə edilib: 07.08.2018