Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Biosenozlar və onların xarakteristikası

Biosenozlar,növ və məkan,zaman strukturu.
Biosenozun növ strukturu
Biosenozun ərazi (məkan) strukturu

Canlılar arasında qarşılıqlı əlaqələr.
Biosenozda orqanizmlərin əlaqələri
Yırtıcı – şikar, parazit-sahib əlaqələri
Kommensalizm
Mutualizm(simbioz)
Neytralizm
Amensalizm
Rəqabət (konkurensiya)
Rəqabətin gərginliyi

Ekoloji sığınacaq (ekoloji məskən, ekoloji nişa)

Biosenozlar və onların xarakteristikası Word faylı
Səhifələr: 20 səhifə
Ölçüsü: 58 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 139
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2020
Əlavə edilib: 06.06.2018
Biosenozlar və onların xarakteristikası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 149 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 139
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2020
Əlavə edilib: 06.06.2018