Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ABŞERONUN URBANİZASİYALAŞMIŞ ZONALARINDA REKULTİVASİYALI TORPAQLARIN ARQOFİZİKİ XASSƏLƏRİN DƏYİŞMƏSİNƏ TƏSİRİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Abşeronun təbii şəraiti və istehsal sahələri
Abşeronun iqtisadi coğrafi mövqeyi.
Torpaq bitki örtüyü.
Abşeronun iqtisadi coğrafi səciyyəsi.

Abşeron rayonunun urbanizasiyalaşmış torpaqları
Yanacaq Energetika sənayesinin torpaqlara təsiri.
Kimya və neft kimya sənayesinin torpaqlara təsiri.
Urbanizasiyaya uğramış torpaqlar.

Antropogen təsirdən dəyişmiş torpaqlar
Abşeron torpaqlarının sıradan çıxma səbəbləri.
Sıradan çıxmış torpaqların rekultivasiyası və ekoloji durumu.
Sıradan çıxmış torpaqların aqrofiziki xüsusiyyətləri.

ABŞERONUN URBANİZASİYALAŞMIŞ ZONALARINDA REKULTİVASİYALI TORPAQLARIN ARQOFİZİKİ XASSƏLƏRİN DƏYİŞMƏSİNƏ TƏSİRİN ÖYRƏNİLMƏSİ Word faylı
Səhifələr: 39 səhifə
Ölçüsü: 437 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 112
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 01.07.2020
Əlavə edilib: 06.06.2018
ABŞERONUN URBANİZASİYALAŞMIŞ ZONALARINDA REKULTİVASİYALI TORPAQLARIN ARQOFİZİKİ XASSƏLƏRİN DƏYİŞMƏSİNƏ TƏSİRİN ÖYRƏNİLMƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 275 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 112
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 01.07.2020
Əlavə edilib: 06.06.2018