Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sulfat turşusu istehsalında kükürd tərkibli tullantı qazların təmizlənməsi

1.Sulfat turşusunun xüsusiyyətləri. 2.Sulfat turşusu istifadəsi. 3.Sulfat turşusunun alınma üsulları. 4.Kükürd qazı istehsalı. 5.Qazların tozlar və zəhərli-kimyəvi birləşmələrdən təmizlənməsi. 6.Qazların mexaniki təmizlənmə metodları. 7.Qazların katalitik təmizlənməsi. 8.Kükürd qazından təmizlənmə üsulları. 9.H2S və kükürd üzvi birləşmələrdən təmizlənməsi. 10.Nəticə.

Sulfat turşusu istehsalında kükürd tərkibli tullantı qazların təmizlənməsi Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 171 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 481
Bu ay yüklənmə sayı: 10
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018
Sulfat turşusu istehsalında kükürd tərkibli tullantı qazların təmizlənməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 315 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 481
Bu ay yüklənmə sayı: 10
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018