Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Atmosferə atılan toz-qaz qarışıqlarının tutulması və zərərsizləşdirilməsi

1.GİRİŞ
1.1. Atmosferin çirklənmə mənbələri

2. ATMOSFERƏ MÜXTƏLİF SAHƏLƏRDƏN ATILAN QAZ-TOZ QARIŞIQLARI
2.1. Nəqliyyat sahəsinin atmosferə təsiri
2.2. Yanacaqdan istifadə nəticəsində çıxan zərərli qazlar və maddələr
2.3. Nüvə silahının tətbiqi zamanı atmosferə daxil olan qazlar
2.4. (İES) və (AES)-nın atmosferə təsiri
2.5. Qara və Əlvan metallurgiyanın atmosferə təsiri
2.6. Kimya və Neft-Kimya sənayesinin atmosferə təsiri
2.7. Tikinti materialları sənayesinin atmosferə təsiri
2.8. Turşulu yağışların atmosferə təsiri

Atmosferə atılan toz-qaz qarışıqlarının tutulması və zərərsizləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 541 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 107
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 24.07.2018
Atmosferə atılan toz-qaz qarışıqlarının tutulması və zərərsizləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 291 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 107
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 24.07.2018