Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi.

Sulfat turşusu istehsalı
Nitroz üsulu ilə sulfat turşusu istehsalı
Kontakt üsulu ilə sulfat turşusu istehsalı
SO2-nin SO3-ə oksidləşməsi
Sulfat turşusunun “Yaş kataliz” üsulu ilə H2S-dən ayrılması
İşlənmiş sulfat turşusundan istifadə üsulları
Sulfat turşusunun qatılaşdırılması
Sulfat turşusu istehsalında yaranan tullantıların utilləşdirilməsi
Tullantı qazların SO2 və turş dumanlardan təmizlənməsi.

Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi. Word faylı
Səhifələr: 28 səhifə
Ölçüsü: 423 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 202
Bu ay yüklənmə sayı: 13
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2020
Əlavə edilib: 24.07.2018
Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 233 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 202
Bu ay yüklənmə sayı: 13
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2020
Əlavə edilib: 24.07.2018